Ministerieel Besluit van 01 september 1997
gepubliceerd op 05 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 25 augustus 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties »

bron
ministerie van financien
numac
1997003445
pub.
05/09/1997
prom.
01/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 25 augustus 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties »


Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1992 tot coördinatie van het koninklijk besluit van 27 maart 1992 betreffende de uitgifte van de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 augustus 1993, 18 oktober 1993, 11 april 1994 en van 24 april 1995 en bij het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 1991 betreffende de uitgifte van de lening genaamd « Lineaire obligaties 9 % 28 maart 2003 »;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 september 1996 betreffende de uitgifte van de lening genaamd « Lineaire obligaties 6,25 % 28 maart 2007 »;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 1997 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 1997, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons »;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 1992 betreffende de uitgifte van de in franken uitgedrukte lineaire obligaties;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/1997 pub. 14/06/1997 numac 1997003288 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de kalender van de aanbestedingen en van de storting van de gelden voor de leningen genaamd" Lineaire obligaties uitgedrukt in Belgische frank tijdens het tweede semester 1997 sluiten tot vaststelling van de kalender van de aanbestedingen en van de storting van de gelden voor de leningen genaamd « Lineaire obligaties » uitgedrukt in Belgische frank tijdens het tweede semester 1997, Besluit :

Artikel 1.De aanbesteding van de negende tranche van de lening genaamd « Lineaire obligaties 9 % 28 maart 2003 » en van de twaalfde tranche van de lening genaamd « Lineaire obligaties 6,25 % 28 maart 2007 » is vastgesteld op 25 augustus 1997 en de datum van betalingen betreffende deze tranches is vastgesteld op 28 augustus 1997.

Art. 2.De bruto interesten te betalen op de valutadatum van de toewijzing worden berekend als volgt : voor de lening genaamd « Lineaire obligaties 9 % 28 maart 2003 » : Nominaal kapitaal x 9 % x 150/360 voor de lening genaamd « Lineaire obligaties 6,25 % 28 maart 2007 » : Nominaal kapitaal x 6,25 % x 150/360.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 augustus 1997.

Brussel, 1 september 1997.

Ph. MAYSDADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^