Ministerieel Besluit van 01 september 2020
gepubliceerd op 25 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de wetenschappen van industrieel ingénieur » gerangschikt op het gebied van de ingenieurswetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale pro

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020043072
pub.
25/09/2020
prom.
01/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043072

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


1 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de wetenschappen van industrieel ingénieur » (code 218012S41D2) gerangschikt op het gebied van de ingenieurswetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type


De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, de artikelen 43, 44, 45, eerste lid, 47, 48, 61, 75 en 137;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs, artikel 10;

Gelet op het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, de artikelen 1, 37, tweede lid, 2°, 39, 85, § 1, 121, 157, 171 en 172;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot gelijkstelling van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene Raad voor het Onderwijs voor sociale promotie, gegeven op 8 mei 2020 Gelet op het gunstig advies van de Raad van bestuur van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur " (Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs) van 30 juni 2020 ;

Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in de wetenschappen van de industrieel ingenieur » (code 218012S41D2), alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt op het gebied van de ingenieurswetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het lange type.

Negen onderwijseenheden waaruit ze bestaat, worden gerangschikt op het gebied van de ingenieurswetenschappen en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en één onderwijseenheid wordt gerangschikt op het gebied van de economische en beheerwetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type

Art. 2.Het bekwaamheidsbewijs bepaald in het pedagogisch dossier van de afdeling « Bachelor in de wetenschappen van de industrieel ingenieur » (code 218012S41D2) is het "Diploma van « Bachelor in de wetenschappen van de industrieel ingenieur » van het hoger onderwijs voor sociale promotie en van het lange type ».

Art. 3.De geleidelijke omvorming van de betrokken bestaande structuren begint uiterlijk op 1 januari 2022.

De afdeling bedoeld in dit besluit vervangt de afdeling « Academische Bachelor in de industriële wetenschappen » (code 218012S41D1).

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Brussel, 1 september 2020.

V. GLATIGNY, Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^