Ministerieel Besluit van 02 april 2001
gepubliceerd op 06 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
ministerie van financien
numac
2001003194
pub.
06/04/2001
prom.
02/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 467/2001 van 6 maart 2001 tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 337/2000;

Gelet op resolutie 1333 (2000) genomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Mededeling AFG/124, SC/6998 van 25 januari 2001 van het Comité van de Veiligheidsraad, opgericht door resolutie 1267 (1999), de lijst van de geviseerde entiteiten en/of personen door de maatregelen genomen bij koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan vervolledigd;

Overwegende dat het aangewezen is deze maatregelen onmiddellijk te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake, Besluit :

Artikel 1.De lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door resolutie 1267 (1999), zoals ze vastgesteld werd door het door dezelfde resolutie opgerichte Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de bij dit besluit gevoegde lijst aangevuld.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 april 2001.

D. REYNDERS

Bijlage I Mededeling AFG/124, SC/6998 van 25 januari 2001 van het Comité van de Raad op Afghanistan A. Personen, entiteiten en lichamen die banden hebben met de Taliban - Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afghanistan, met inbegrip van de kantoren daarvan; - Agricultural Development Bank; - Ariana Afghan Airlines of Bakhtar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, met inbegrip van de kantoren of dochtermaatschappijen daarvan (de onderneming heeft rekeningen bij o.a. Citibank, New Delhi, India en bij Punjab National Bank, New Delhi, India); - Bakhtar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, met inbegrip van de kantoren of dochtermaatschappijen daarvan; - Banke Millie Afghan, Bank E. Millie Afghan of Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afghanistan, met inbegrip van de kantoren of dochtermaatschappijen daarvan; - Da Afghanistan Bank, Bank of Afghanistan, Central Bank of Afghanistan of Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, met inbegrip van de kantoren of dochtermaatschappijen daarvan; - De Afghanistan Momtaz Bank; - Islamitisch Emiraat Afghanistan; - de Taliban; - « Ambassade » van de Taliban in Islamabad; - « Consulaat-generaal » van de Taliban in Karachi, Pakistan; - « Consulaat-generaal » van de Taliban in Peshawar, Pakistan, - « Consulaat-generaal » van de Taliban in Quetta, Pakistan; - Mohammad Omar (Leider der Gelovigen of Amir ul-Mumineen), geboren in 1950 in Hotak, provincie Kandahar, Afghanistan; - Mullah Mohammad Rabbani, voorzitter van de Regerende Raad, hoofd van de Raad van Ministers; - Mullah Mohammad Hasan, eerste plaatsvervanger, Raad van Ministers; gouverneur van Kandahar; - Maulavi Abdul Kabir, tweede plaatsvervanger, Raad van Ministers, gouverneur van de provincie Nangarhar; hoofd van de Oostelijke zone; - Abdul Wakil Mutawakil, minister van Buitenlandse Zaken; - Abdul Rahman Zahed, vice-minister van Buitenlandse Zaken; - Mullah Abdul Jalil, vice-minister van Buitenlandse Zaken; - Mullah Ubaidullah Akhund, minister van Defensie; - Mullah Abdul Razaq, minister van Binnenlandse Zaken; - Mullah Khaksar, vice-minister van Binnenlandse Zaken; - Mohammad Sharif, vice-minister van Binnenlandse Zaken; - Qari Ahmadulla, minister van Veiligheid (inlichtingen); - Mullah Nooruddin Tubari, minister van Justitie; - Qari Din Mohammad, minister van Planning; - Mullah Abbas Akhund, minister van Volksgezondheid; - Sher Abbas Stanekzai, vice-minister van Volksgezondheid; - Mullah Yar Mohammad, minister van Communicatie; - Alla Dad Tayeb, vice-minister van Communicatie; - Alhaj Mullah Mohammad Isa Akhund, minister van Mijnbouw en Industrie; - Maulavi Mohammadullah Mati, minister van Openbare Werken; - Maulavi Rostam Nuristani, vice-minister van Openbare Werken; - Hafez Mohibullah, minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden; - Maulavi Moslim Haqqani, vice-minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden; - Maulavi Abdul Raqib, minister van Repatriëring; - Mullah Mohammad Jan Akhund, minister van Water en Elektriciteit; - Maulavi Faiz Mohammad Faizan, vice-minister van Handel; - Maulavi Abdul Hakim Monib, vice-minister van Grensaangelegenheden; - Qudratullah Jamal, minister van Voorlichting; - Abdul Rahman Hotak, vice-minister van Cultuur; - Ramatullah Wahidyar, vice-minister van Martelaars en Repatriëring; - Mullah Niaz Mohammad, gouverneur van de provincie Kabul; - Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, gouverneur van de provincie Herat; - Maulavi Nurullah Nuri, gouverneur van de provincie Balkh, hoofd van de Noordelijke zone; - Na'im Kuchi, gouverneur van de provincie Bamiyan; - Maulavi Shafiqullah Mohammadi, gouverneur van de provincie Khost; - Maulavi Ahmad Jan, gouverneur van de provincie Zabol; - Mullah Dost Mohammad, gouverneur van de provincie Ghazni; - Noor Mohammad Saqib, opperrechter van de Hoge Raad; - Abdul Rahman Agha, opperrechter van het Militaire Hof; - Maulavi Qalamuddin, hoofd van de afdeling Zedeloosheidsbestrijding en deugdzaamheidsbevordering; - Abdul Salam Zaeef, ambassadeur van de Taliban in Pakistan; - Abdul Hakim Mujahid, gezant van de Taliban in de Verenigde Naties; - Generaal Rahmatullah Safi, vertegenwoordiger van de Taliban in Europa; - Akhtar Mohammad Mansour, hoofd van de luchtvaartdienst; - Mullah Hamidullah, hoofd van Ariana Airlines; - Alhaj Mullah Sadruddin, burgemeester van de stad Kabul; - Amir Khan Muttaqi, vertegenwoordiger van de Taliban in besprekingen onder VN-auspiciën; - Jan Mohmmad Madani, zaakgelastigde van de Taliban-ambassade in Abu Dhabi; - Shamsalah Kmalzada, tweede secretaris van de Taliban-ambassade in Abu Dhabi; - Azizirahman, derde secretaris van de Taliban-ambassade in Abu Dhabi; - Mawlawi Abdul Manan, handelsattaché van de Taliban-ambassade in Abu Dhabi; - Malawi Abdul Wahad, zaakgelastigde van de Taliban in Riyad, Saudi-Arabië; - Mullah Abdul Salam Zaeef, buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Habibullah Fauzi, eerste secretaris/plaatsvervangend hoofd van de missie, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Mohammad Sohail Shaheen, tweede secretaris, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Mohammad Sarwar Siddiqmal, derde secretaris, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Mullah Mohammad Zahid, derde secretaris, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Generaal Abdul Qadeer, militair attaché, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Maulavi Nazirullah Anafi, handelsattaché, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Maulavi Abdul Ghafar, repatriëringsattaché, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Mohammad Daud, administratief attaché, « Ambassade » van de Taliban in Islamabad, Pakistan; - Maulavi Najibullah, consul-generaal, « consulaat-generaal » van de Taliban in Peshawar, Pakistan; - Qari Abdul Wali, eerste secretaris, « consulaat-generaal » van de Taliban in Peshawar, Pakistan; - Syed Allamuddin, tweede secretaris, « consulaat-generaal » van de Taliban in Peshawar, Pakistan; - Maulavi Akhtar Mohammad, onderwijsattaché, « consulaat-generaal » van de Taliban in Peshawar, Pakistan; - Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, handelsvertegenwoordiger, « consulaat-generaal » van de Taliban in Peshawar, Pakistan; - Maulavi Rahamatullah Kakazada, consul-generaal, « consulaat-generaal » van de Taliban in Karachi, Pakistan; - Mufti Mohammad Aleem Noorani, eerste secretaris, « consulaat-generaal » van de Taliban in Karachi, Pakistan; - Haji Abdul Ghafar Shenwary, derde secretaris, « consulaat-generaal » van de Taliban in Karachi, Pakistan; - Maulavi Gul Ahmad Hakimi, handelsattaché, « consulaat-generaal » van de Taliban in Karachi, Pakistan; - Maulavi Abdullah Murad, consul-generaal, « consulaat-generaal » van de Taliban in Quetta, Pakistan; - Maulavi Abdul Haiy Aazem, eerste secretaris, « consulaat-generaal » van de Taliban in Quetta, Pakistan; - Maulavi Hamdullah, repatriëringsattaché, « consulaat-generaal » van de Taliban in Quetta, Pakistan.

B. Personen, entiteiten en lichamen die banden hebben met Usama bin Laden - de organisatie Al-Qaida, - Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Laden (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim) : geboren op 28 juli 1957 in Saudi-Arabië. Saudisch staatsburgerschap ontnomen, momenteel officieel Afghaans onderdaan, - Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs) : geboren in 1944 (waarschijnlijk), in Egypte, waarschijnlijk Egyptisch onderdaan, hooggeplaatste medewerker van Usama bin Laden, - Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri : geboren op 19 juni 1951 in Giza, Egypte; waarschijnlijk Egyptisch onderdaan; voormalig leider van de Egyptische islamitische Jihadbeweging, nu nauwe bondgenoot van Usama bin Laden, - Sa'd Al-Sharif : geboren rond 1969 in Saudi-Arabië; zwager en nauwe bondgenoot van Usama bin Laden; naar verluid hoofd van de financiële organisatie van Usama bin Laden, - Saif Al-'Adil : geboren rond 1963 in Egypte; waarschijnlijk Egyptisch onderdaan; verantwoordelijk voor de veiligheid van Usama bin Laden, - Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin) : geboren rond 1960 in de provincie Nangarhar (Afghanistan); Afghaans onderdaan; veiligheidscoördinator van Usama bin Laden, - Ahmad Sa'id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi) : geboren op 1 maart 1948 in Caïro (Egypte); waarschijnlijk Egyptisch en Canadees onderdaan, - Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida en Abd Al-Hadi Al-Wahab) : geboren op 12 maart 1971 in Riyad, Saudi-Arabië; waarschijnlijk Saudisch, Palestijns en Jordaans onderdaan; nauwe bondgenoot van Usama bin Laden en « reisagent » voor terroristen, - Saqar Al-Jadawi : geboren rond 1965; waarschijnlijk Jemenitisch en Saudisch onderdaan; assistent van Usama bin Laden, - Bilal Bin Marwan : geboren rond 1947; hooggeplaatste medewerker van Usama bin Laden.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 2 april 2001.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^