Ministerieel Besluit van 02 april 2009
gepubliceerd op 08 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009021037
pub.
08/04/2009
prom.
02/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten


De Eerste Minister, Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigden : 1° van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - de heer Y.CABUY, eerste attaché bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter vervanging van de heer M. VAN DER STICHELE; - Mevr. B. DARQUENNES, eerste attaché bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - de heer R. DE PESSEMIER, directeur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 2° van de « Union des Classes moyennes » : - de heer F.MIGNOLET, adviseur-jurist; - de heer C.WAMBERSIE, secretaris-generaal, ter vervanging van de heer P. ERNOTTE; 3° van het Algemeen Christelijk Vakverbond : - de heer T.JANSSEN, ter vervanging van Mevr. A. DEMOOR; - de heer M. SAVOYE, Nationaal secretaris, ter vervanging van de heer J. JACKERS.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigden : 1° van de Federale Regering : - de heer J.VERSTEVEN, adviseur, ter vervanging van Mevr. S. SOKOLOWSKI; 2° van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - Mevr.M. BILMANS, eerste attaché bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - de heer C. DUSSEUOIR, adviseur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Mevr. E. JANSEGERS; - de heer P. LARDOT, gewestelijk inspecteur bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - de heer V. RAMELOT, bedrijfsjurist bij de MIVB, ter vervanging van de heer Ph. EMOND; - de heer V. THIERY, directeur bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, ter vervanging van de heer J. DE WITTE; - de heer M. VAN DER STICHELE, directeur-generaal bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter vervanging van de heer Y. CABUY; 3° van de « Union des Classes moyennes » : - Mevr.B. DELBROUCK; - de heer A. DEPLAE; 4° van het Algemeen Christelijk Vakverbond : - de heer L.SIMAR, ter vervanging van de heer E. DELECLUYSE; - de heer J. ROSKAMS, ter vervanging van de heer M. VANDERMOSTEN.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 10 november 2008.

Brussel, 2 april 2009.

H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^