Ministerieel Besluit van 02 april 2009
gepubliceerd op 20 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005 betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers

bron
vlaamse overheid
numac
2009201675
pub.
20/04/2009
prom.
02/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID


2 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen sluiten betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers


De Vlaamse Minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 426 van 5 augustus 1986, bij de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998 en bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1995 en 20 juli 2000 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007, 5 september 2008, 22 september 2008 en 6 januari 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen sluiten betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2009;

Gelet op het overleg tussen de gewesten op 12 maart 2009;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de VZW Kleine Herkauwers Vlaanderen heeft verzocht om het stamboek van het schapenras Herdwick bij te houden;

Overwegende dat het noodzakelijk is de rassen vast te stellen waarvoor de erkende fokkersvereniging de stamboeken bijhoudt zodat de fokkers van dieren van die rassen onmiddellijk de waarborgen kunnen genieten die verbonden zijn aan de inschrijving in een stamboek, Besluit : Enig artikel. Aan punt 1° van de bijlage bij het ministerieel besluit van 21 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen sluiten betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 maart 2006, 19 mei 2006, 13 februari 2007, 1 juni 2007 en 20 juni 2008, wordt een punt o) toegevoegd, dat luidt als volgt : "o) Herdwick;".

Brussel, 2 april 2009.

De Vlaamse Minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^