Ministerieel Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 16 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024166
pub.
16/05/2014
prom.
02/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, artikel 82, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 2013, en artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 mei 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen;

Overwegende dat ingevolge het gespecialiseerde karakter van de werkzaamheden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, het verantwoord is af te wijken van de dubbele voordracht voorzien bij de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen tot effectieve leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten : 1) De heer M.TRYBOU, vertegenwoordiger van de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4); 2) Mevr.A. DE COCK, vertegenwoordigster van de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4); 3) Mevr.L. DUQUENE, vertegenwoordigster van de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4); 4) Mevr.H. DE NORRE, vertegenwoordigster van de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4); 5) De heer C.BERTHOT, vertegenwoordiger van de dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere consumptieproducten (DG 4); 6) De heer P.VAN DEN MEERSSCHE, vertegenwoordiger van de Inspectie consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES (DG 4); 7) Mevr.A.-F. RIHOUX, vertegenwoordigster van de dienst Risicobeheersing (DG 5); 8) Mevr.H. VANHOUTTE, vertegenwoordigster van de dienst Risicobeheersing (DG 5); 9) Mevr.M. VAN LOOY, vertegenwoordigster van de dienst Multilaterale en Strategische zaken (DG 5); 10) De heer W.VAN ORMELINGEN, vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV); 11) De heer M.VANDENBOSSCHE, afgevaardigde van de Minister van Begroting; 12) De heer P.JAEKEN, vertegenwoordiger van de VZW PHYTOFAR; 13) Mevr.H. VAN DYCK, vertegenwoordigster van de VZW PHYTOFAR; 14) De heer Y.VERSCHUEREN, vertegenwoordiger van de VZW ESSENSCIA; 15) Mevr.A-C. GOUDER, vertegenwoordigster van de VZW NAREDI; 16) De heer L.MOONS, vertegenwoordiger van de VZW NAREDI; 17) Mevr.F. VAN TIGGELEN, vertegenwoordigster van de VZW DETIC; 18) De heer J.-M. MOREAU, vertegenwoordiger van de VZW BIOPLUS-PROBOIS; 19) Mevr.S. VERGUCHT, vertegenwoordigster van de VZW BIOPLUS-PROBOIS; 20) Mevr.K. COOLS, vertegenwoordigster van de landbouwsector; 21) De heer J.MAROT, vertegenwoordiger van de landbouwsector; 22) De heer J.VAN SLYCKE, vertegenwoordiger van het geheel van de verenigingen waarvan de leden de retributies verschuldigd zijn zoals bedoeld in artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Art. 2.Worden aangewezen tot plaatsvervangers van de leden bedoeld bij artikel 1, 1) tot 22), respectievelijk : 1) De heer O.GUELTON, vertegenwoordiger van de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4); 2) De heer W.WILLEMS, vertegenwoordiger van de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4); 3) Mevr.I. PITTOMVILS, vertegenwoordigster van de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4); 4) De heer A.GENERET, vertegenwoordiger van de dienst Pesticiden en Meststoffen (DG 4); 5) De heer J.VAN NEVEL, vertegenwoordiger van de dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere consumptieproducten (DG 4); 6) Mevr.E. VRINDTS, vertegenwoordigster van de dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES (DG 4); 7) Mevr.C. DANTINNE, vertegenwoordigster van de dienst Risicobeheersing (DG 5); 8) Mevr.M.-C. LAHAYE, vertegenwoordigster van de dienst Risicobeheersing (DG 5); 9) De heer P.BIOT, vertegenwoordiger van de dienst Multilaterale en Strategische zaken (DG 5); 10) De heer J.-F. SCHMIT, vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV); 11) Mevr.A. PANOU, afgevaardigde van de Minister van Begroting; 12) De heer H.DECRAECKE, vertegenwoordiger van de VZW PHYTOFAR; 13) Mevr.H. DE CRAEN, vertegenwoordigster van de VZW PHYTOFAR; 14) De heer E.VAN DE MEERSSCHE, vertegenwoordiger van de VZW ESSENSCIA; 15) Mevr.M. WILLAERT, vertegenwoordigster van de VZW NAREDI; 16) De heer M.HORN, vertegenwoordiger van de VZW NAREDI; 17) De heer F.WARZEE, vertegenwoordiger van de VZW DETIC; 18) Mevr.A. D'HOOGHE, vertegenwoordigster van de VZW BIOPLUS-PROBOIS; 19) De heer R.LEYMAN, vertegenwoordigster van de VZW BIOPLUS-PROBOIS; 20) De heer H.VANDAMME, vertegenwoordiger van de landbouwsector; 21) Mevr.M-L. SEMAILLE, vertegenwoordigster van de landbouwsector; 22) De heer L.MONAMI, vertegenwoordiger van het geheel van de verenigingen waarvan de leden de retributies verschuldigd zijn zoals bedoeld in artikel 13, § 1, van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 20 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 maart 2006 en 16 januari 2009, wordt opgeheven.

Brussel, 2 april 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^