Ministerieel Besluit van 02 april 2019
gepubliceerd op 14 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019030366
pub.
14/05/2019
prom.
02/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030366

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


2 APRIL 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, artikel 3, § 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in 2° worden de woorden « Cordier, Jean-Marie, Libramont;» vervangen door de woorden « Oger, Stéphanie, Loufténont; »; b) in 3° worden de woorden « Cuppens, Benoît, Beaufays;» opgeheven; c) in 4° worden de woorden « Jobe, Jérôme, Beaufays;» ingevoegd tussen de woorden « Grollinger, Thierry, Bonsin; » en de woorden « Desenfans, Nicole, Libin; »; d) in 5° worden de woorden « Reichling, Pierre, Arlon;» vervangen door de woorden « Brasseur, Rémy, Virton; »; e) in 6° worden de woorden « Duquenne, Thomas, La Roche-en-Ardenne;» vervangen door de woorden « Delrée, Guy, Marche-en-Famenne; ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 februari 2019.

Brussel, 2 april 2019.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^