Ministerieel Besluit van 02 december 1999
gepubliceerd op 25 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 78 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011439
pub.
25/01/2000
prom.
02/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit nr. 78 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1992, 4 augustus 1992, 8 december 1992, 11 februari 1994, 6 juli 1994, 5 juli 1998, 30 oktober 1998, en 11 december 1998 inzonderheid op de artikelen 74, 75 en 75bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1992 tot bepaling van het bedrag van het in hoofde van de kredietgever vereiste netto-actief bedoeld in artikel 75, § 3, 1°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1992 betreffende de aanvragen om erkenning en inschrijving bedoeld bij de artikelen 74 en 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 24 augustus 1992 en 25 februari 1996, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide persoon wordt bevestigd onder het nummer voor zijn naam onder zijn nieuwe benaming met het oog op het aanbieden of het toezeggen van financieringshuren overeenkomstig artikel 1, 10°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, van leningen op afbetaling overeenkomstig artikel 1, 11°, van dezelfde wet en van kredietopeningen overeenkomstig artikel 1, 12°, van dezelfde wet : 119285Centea n.v.

Mechelsesteenweg 180 2018 Antwerpen

Art. 2.De volgende met name hierna aangeduide persoon wordt bevestigd onder het nummer voor zijn naam onder zijn nieuwe benaming met het oog op het aanbieden of het toezeggen van leningen op afbetaling overeenkomstig artikel 1, 11°, van dezelfde wet : 133225 Waaskrediet n.v.

Knaptandstraat 79 9100 Sint-Niklaas

Art. 3.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide personen wordt ingetrokken daar zij geen activiteiten meer uitoefenen bedoeld in artikel 74 van dezelfde wet : 128852 Le Crédit Montois s.a.

Rue De Praetere 38 1050 Bruxelles 109028 Crédit professionnel des Cantons de l'Est s.c.r.l.

Rue d'Aix-la-Chapelle 28 4700 Eupen

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 2 december 1999.

Brussel, 2 december 1999.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^