Ministerieel Besluit van 02 december 2002
gepubliceerd op 05 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1997 - 2000 - 2002 - 2004, voor de periode van 4 december 2002 tot 3 december 2004 bevestigt

bron
ministerie van financien
numac
2002003501
pub.
05/12/2002
prom.
02/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1997 - 2000 - 2002 - 2004, voor de periode van 4 december 2002 tot 3 december 2004 bevestigt


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid op artikelen 8 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997003631 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, 4 december 1997-2002-2004, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 december 1997-2000-2002-2004 sluiten betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 1997 - 2002 - 2004 - en van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 december 1997 - 2000 - 2002 - 2004, inzonderheid op artikel 3, 3e lid, Besluit :

Artikel 1.De faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet 4 december 1997 - 2000 - 2002 - 2004, wordt vastgesteld op 5,50 % voor de periode van 4 december 2002 tot 3 december 2004.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 4 december 2002.

Brussel, 2 december 2002.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^