Ministerieel Besluit van 02 december 2002
gepubliceerd op 10 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2003021012
pub.
10/02/2003
prom.
02/12/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België


De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België, gewijzigd bij de wet van 23 mei 1960, bij het koninklijk besluit nr. 267 van 31 december 1983 en bij de programmawet van 22 december 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van de ministeriële bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid, cultuur en onderwijs;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021145 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België, Besluit :

Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2003 worden de hiernavermelde personen benoemd tot lid van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België voor een termijn van drie jaar : - Mevr. Ann D'Haese; - Mevr. Danièle Lecleir; - Mevr. Yvette Vanneste; - de heer Francis Burstin; - de heer Jozef Dauwe; - de heer Georges Dumortier.

Art. 2.Gedurende de periode van 1 april 1997 tot 31 december 2002 houdt de raad van beheer zitting in de samenstelling vastgelegd bij het ministerieel besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021145 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van beheer.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021145 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België sluiten bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt opgeheven op 1 januari 2003.

Brussel, 2 december 2002.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^