Ministerieel Besluit van 02 februari 2006
gepubliceerd op 22 februari 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000141
pub.
22/02/2006
prom.
02/02/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer sluiten houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel 9, vervangen bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 1993 houdende oprichting van het Raadgevend Comité voor de Brandweer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer sluiten houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 6 oktober 2003 en van 5 oktober 2004, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1°, b), eerste lid, van het ministerieel besluit van 30 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer sluiten houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer, wordt vervangen als volgt : « de heer Ninane, José-Pierre, luitenant bij de Brandweer van Fleurus; ».

Art. 2.Artikel 1, 1°, b), vierde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 6 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer sluiten, wordt vervangen als volgt : « de heer Hanset, Jean-Claude, luitenant-kolonel bij de Brandweer van Charleroi; ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 november 2005.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^