Ministerieel Besluit van 02 februari 2006
gepubliceerd op 17 februari 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011073
pub.
17/02/2006
prom.
02/02/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie


De Minister van Middenstand, Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 4, § 5, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangeduid als secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie : Romain TIMMERMANS.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 februari 2006.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^