Ministerieel Besluit van 02 februari 2006
gepubliceerd op 08 februari 2006
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende de oprichting van een Raad van Beroep bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevoegd om kennis te nemen van beroepen met betrekking tot de evaluatie en aanduiding van haar leden

bron
federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2006022144
pub.
08/02/2006
prom.
02/02/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2006. - Ministerieel besluit houdende de oprichting van een Raad van Beroep bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevoegd om kennis te nemen van beroepen met betrekking tot de evaluatie en aanduiding van haar leden


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 februari 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2005 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, Besluit :

Artikel 1.Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt een Raad van Beroep opgericht, bevoegd om kennis te nemen van beroepen inzake de evaluatie, hierna Raad van Beroep genoemd.

Art. 2.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van effectieve assessor in de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : o Dendas, William, adviseur-generaal. o Van Cauwenberghe, Magda, attaché. o Looze, Paulette, adviseur. § 2. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : o Van Looi, Jan, attaché o Hooyberghs, Jozef, attaché. o Eeckhaut, Gerda, attaché.

Art. 3.§ 1. Worden door de representatieve vakorganisaties aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van effectieve assessor in de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : o Daulne, José, attaché. - voor de Christelijke Centrale van Openbare Diensten : o Hinderyckx, Jaak, adviseur. - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : o Van Den Braembussche, Carlos, attaché. § 2. Worden door de representatieve vakorganisaties aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : o Jacoby, Willem, administratief assistent. - voor de Christelijke Centrale van Openbare Diensten : o Trybou, Ann, administratief deskundige. - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : o Hoebeke, Ria, administratief assistent.

Art. 4.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van effectieve assessor in de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : o Lambert, Michel, attaché. o Tennstedt, Marie-Claire, attaché. o Bollen, Luc, attaché. § 2. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : o Duculot, Jacqueline, attaché. o Cassart, Pierre, attaché. o Pochet, Brigitte, attaché.

Art. 5.§ 1. Worden door de representatieve vakorganisaties aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van effectieve assessor in de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : o Haudestaine, Claude, technisch deskundige. - voor de Christelijke Centrale van Openbare Diensten : o Vinckenbosch, Francis, adviseur. - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : o Labrique, Yves, attaché. § 2. Worden door de representatieve vakorganisaties aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : o Verbestel, Carine, technisch deskundige. - voor de Christelijke Centrale van Openbare Diensten : o Gigot, Régine, technisch deskundige. - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : o Ruttens, François, attaché.

Art. 6.Wordt aangewezen tot voorzitter van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : o Vanden Berghe, Ingrid, Administrateur-generaal bij het Nationaal Geografisch Instituut.

Art. 7.Wordt aangewezen tot plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : o Theatre, Jean, adviseur-generaal bij het Nationaal Geografisch Instituut.

Art. 8.Worden respectievelijk aangewezen tot effectieve griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : o effectieve : Dedobbeleer, Veerle, attaché, o plaatsvervangend : Buyl, Nele, attaché.

Art. 9.Worden respectievelijk aangewezen tot effectieve griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : o effectieve : Voituron, Xavier, attaché. o plaatsvervangend : Fillée, Frédéric, attaché.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 8 februari 2006.

Brussel, 2 februari 2006.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^