Ministerieel Besluit van 02 februari 2015
gepubliceerd op 11 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029082
pub.
11/03/2015
prom.
02/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Gelet op het decreet van 11 mei 2007 betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Overwegende de aanvraag van het inrichtingshoofd van het Athénée royal Marguerite BERVOETS gelegen avenue Maistriau 11, te 7000 BERGEN om taalbadonderwijs te kunnen organiseren;

Gelet op het voorstel van de Algemene dienst van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De hierna volgende onderwijsinrichting, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd taalbadonderwijs te organiseren voor bepaalde vakken van de uurregeling in een andere moderne taal dan het Frans, vanaf het schooljaar 2015-2016 :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingen

Gekozen taal

Studiejaren betrokken bij het taalbadonderwijs

Athénée royal Marguerite BERVOETS Avenue Maistriau 11 te 7000 BERGEN

IDEM

Engels

1e graad van het secundair onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Brussel, 2 februari 2015.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^