Ministerieel Besluit van 02 juli 2001
gepubliceerd op 26 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 5 juli 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001015075
pub.
26/07/2001
prom.
02/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JULI 2001. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 5 juli 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking


De Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking;

Gelet op het advies van het basisoverlegcomité 500 van 9 mei 2001;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 3 maart 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 juni 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 16 mei 2000, Besluiten :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 juli 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking worden onderverdeeld als volgt : - 9 van de 36 betrekkingen behorend tot de 2e administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking worden bezoldigd in de weddeschaal 13 B; - 13 van de 38 betrekkingen behorend tot de 3e administratieve klasse van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking worden bezoldigd in de weddeschaal 10 C.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 juli 2001.

De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, E. BOUTMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^