Ministerieel Besluit van 02 juli 2001
gepubliceerd op 31 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022481
pub.
31/07/2001
prom.
02/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JULI 2001. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 8 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 1996 houdende de verlenging van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 oktober 1996 houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/02/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997022191 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 1986 ter aanduiding van de apothekers-ambtenaren belast het secretariaat van de Geneesmiddelencommissie waar te nemen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 04/09/1999 numac 1999022770 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022831 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022970 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999022971 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022062 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar. - Spoedgevallen "Centre hospitalier régional du Val de Sambre", Auvelais; - Neuropsychiatrie, "Groupe hospitalier La Ramée-Fond'Roy", Brussel; - Geriatrie, V.Z.W. Magnolia A.S.B.L. Brussel; - Inwendige geneeskunde, Orthopedie, Reanimatie,"O.-L.-Vrouwziekenhuis", Geraardsbergen; - Spoedgevallen, "Clinique Notre Dame de Grâce", Gosselies; - Inwendige geneeskunde, Geriatrie, "Clinique Reine Astrid", Malmedy; - Heelkunde, "Hôpital Princesse Paola", Marche-en-Famenne; - Geriatrie, Orthopedie, A.Z. Sint-Maarten, Mechelen; - Inwendige geneeskunde, "Clinique Saint-Joseph", Saint-Vith; - Inwendige geneeskunde, Orthopedie, Sint-Trudoziekenhuis, Sint-Truiden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 juni 2001.

Brussel, 2 juli 2001.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^