Ministerieel Besluit van 02 juli 2002
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel en het ministerieel besluit van 7 maart 2002 tot wijziging v

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000544
pub.
23/07/2002
prom.
02/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JULI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel en het ministerieel besluit van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002000254 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid op artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 22 december 1977 en artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel, inzonderheid op artikel 2 en artikel 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 november 1998, 26 mei 1999 en 7 maart 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 oktober 1998, 5 maart 1999 en 21 december 1999 en 7 maart 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002000254 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2001 en 26 april 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 december 2001 en 8 mei 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op het artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat aan de eenvormige oproepcentra de middelen moeten worden gegeven die overeenstemmen met hun behoeften; dat bijgevolg het aantal aangestelden, nodig in het eenvormig oproepcentrum van Leuven, dringend moet worden aangepast, om de regelmatige werking van dit centrum te verzekeren;

Overwegende dat de toekenning van de bijkomende toelage aan het eenvormig oproepcentrum van Luik, omwille van technische en organisatorische redenen, bovendien moet aanvangen vanaf 19 november 2001, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 oktober 1998, 5 maart 1999, 21 december 1999 en 7 maart 2002, wordt het cijfer « 12 » tegenover het woord « Leuven » vervangen door het cijfer « 16 ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden « overeenkomstig artikel 1 » vervangen door de woorden « overeenkomstig artikel 1 en 1bis ».

Art. 3.In artikel 3, vierde lid, van het ministerieel besluit van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002000254 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998000347 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel sluiten betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel, worden de woorden « 1 januari 2002 » vervangen door de woorden « 19 november 2001 ».

Art. 4.Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2002.

Artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 november 2001.

Brussel, 2 juli 2002.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^