Ministerieel Besluit van 02 juli 2008
gepubliceerd op 14 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2008021059
pub.
14/07/2008
prom.
02/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JULI 2008. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 4, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005021121 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het sluiten houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort;

Gelet op de lijst in dubbeltal voorgedragen door de Algemeen Directeur van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën, op 23 april 2008, Besluit :

Artikel 1.Aangewezen worden om zitting te hebben in de jury van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën als wetenschappelijke deskundigen die niet tot de instelling behoren : - de heer L. François, professor aan de Universiteit Gent; - de heer A. Tixhon, professor « aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur ».

Art. 2.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005021121 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het sluiten houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2008.

Art. 4.De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 juli 2008.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^