Ministerieel Besluit van 02 juli 2014
gepubliceerd op 13 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009426
pub.
13/08/2014
prom.
02/07/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Gerechtskosten


2 JULI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten


De Minister van Justitie, Gelet op de programmawet (II) van 27 december 2006, Titel II Justitie;

Gelet op het organiek koninklijk besluit van de Commissie voor de gerechtskosten van 26 april 2007, Besluit : Zijn benoemd tot lid van de Commissie voor de gerechtskosten voor een termijn van twee jaar met ingang van de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad : BRYS, Kathelyne, substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde, voorzitter;

Byl, Theo, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, lid en plaatsvervangend voorzitter;

DAELEMAN, Lucas, ere-eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, lid en plaatsvervangend voorzitter;

TIMMERMANS, Jens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, lid en plaatsvervangend voorzitter;

VAN SANTVLIET, Paul, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, lid;

VERHELST, Marc, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, plaatsvervangend lid;

SECRETARIAAT : PARENTE, Nicole, bestuurschef (afgeschafte graad) bij de FOD Justitie, plaatsvervangend secretaris;

LEDEN DESKUNDIGEN : Psychiaters DEMEULEMEESTER, Francis, lid;

VERELST, Rudy, plaatsvervangend lid;

Psychologen HUYVAERT, Audrey, lid;

Gerechtsdeurwaarders TOURNEL, Edward, lid;

Architecten RUTGEERTS, Johan, lid;

Geneesheren : VAN DE VOORDE, Wim, lid;

PIETTE, Michel, plaatsvervangend lid;

DE LETTER, Els, plaatsvervangend lid;

Tandheelkunde WILLEMS, Guy, lid;

VERBIEST, Christl, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in de biologie : CASSIMAN, Jean-Jacques, lid ;

DEFORCE, Dieter, plaatsvervangend lid;

HEYLEN, Tom, plaatsvervangend lid;

Bedrijfsrevisoren en accountants : VERMEEREN, Piet, lid;

ACHTEN, Dirk, plaatsvervangend lid;

DE SMEDT, Yannick, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in brand : GEIJSEN, Willy, lid;

ROYER, David, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in verkeersongevallen : NIEMAN, Ivo, lid;

DEPUYDT Johan, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in geschriften : WYFFELS Filip, lid;

Scheikundigen : DAENENS, Paul, lid;

Deskundigen in ballistiek : DE DURPEL, Erik, lid;

HOET, Jozef, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in informatica : VAN ROOSMALEN, Rudolf, lid;

DE VOCHT, Paul, plaatsvervangend lid;

Kunstkenners SIRONVAL, Hélène, lid;

COOLEN, Jan, plaatsvervangend lid;

Vertalers en tolken DANIELS, Helge, lid;

EL-AJJOURI, Abdeslam, plaatsvervangend lid;

Slotenmakers VAN DE MERLEN, Dimitri; lid.

Brussel, 2 juli 2014.

De Minister van Justitie Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^