Ministerieel Besluit van 02 juli 2014
gepubliceerd op 25 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011443
pub.
25/07/2014
prom.
02/07/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 JULI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken


De Minister van Economie en Consumentenzaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken sluiten betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken sluiten houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken, Besluit :

Artikel 1.Ontslag uit zijn mandaat van voorzitter van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken wordt verleend aan de heer Willem Debeuckelaere.

Art. 2.De heer Emmanuel Pieters wordt benoemd tot voorzitter van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken. Hij voltooit het mandaat van zijn voorganger bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken wordt verleend aan de heer Jimmy Smedts, vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Telecommunicatie.

Art. 4.De heer Willem Debeuckelaere wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken, als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Telecommunicatie. Hij voltooit het mandaat van zijn voorganger bedoeld in artikel 3.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2014.

Brussel, 2 juli 2014.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^