Ministerieel Besluit van 02 juli 2015
gepubliceerd op 08 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029322
pub.
08/07/2015
prom.
02/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029322

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


2 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd sluiten tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd


De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, artikel 43 bis, betreffende de beginsels van programmering;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd sluiten tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd;

Overwegende het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen de opdrachtgevende overheden en het geheel van de diensten van de sector van de Hulpverlening aan de Jeugd sluiten betreffende de samenwerking tussen de opdrachtgevende overheden en het geheel van de diensten van de sector van de Hulpverlening aan de Jeugd, artikel 5/1; § 4;

Overwegende het protocol van akkoord van 16 september 2011 betreffende de versterking van de sector hulpverlening aan de jeugd;

Overwegende dat de opvangdiensten en de diensten voor opvoedingshulp die voor de continuïteit van die versterking wensen te zorgen, moeten 1,5 plaats per bijkomend 0,5 VE creëren;

Overwegende dat die nieuwe plaatsen, met het oog op meer coherentie, in het systeem van de gereserveerde capaciteiten moeten worden opgenomen, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 30 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd sluiten tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd, worden de bijlagen 1 tot 4 vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Brussel, 2 juli 2015.

De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, R. MADRANE


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^