Ministerieel Besluit van 02 juni 2004
gepubliceerd op 29 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004201359
pub.
29/07/2004
prom.
02/06/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000003708 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2000 - 2005 - 2007, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2000 - 2008 sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000003708 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2000 - 2005 - 2007, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2000 - 2008 sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden;

Op de voordracht van de betrokken, in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden en in zijn paritair leercomité vertegenwoordigde organisaties, met name het Algemeen Christelijk Vakverbond en het Verbond van Belgische Ondernemingen, Besluit :

Artikel 1.De heer DE KOSTER, Arnout, te 1030 Brussel, wordt, als vertegenwoordiger van de werkgevers, meer bepaald van het Verbond van Belgische Ondernemingen, benoemd tot gewoon lid van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden, ter vervanging van de heer VAN HOLM, Jan, te 3151 Haacht, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Mevr. CLAUS, Michèle, te 1050 Brussel, wordt, als vertegenwoordiger van de werkgvers, meer bepaald van het Verbond van Belgische Ondernemingen, benoemd tot plaatsvervangend lid van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden, ter vervanging van de heer PYPE, Patrick, te 9000 Gent, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.De heer VANDERHAEGEN, Herman, te 1653 Dworp, wordt, als vertegenwoordiger van de werknemers, meer bepaald van het Algemeen Christelijk Vakverbond, benoemd tot gewoon lid van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden, ter vervanging van de heer VAN HEDDEGEM, Piet, te 9120 Beveren, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 4.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2004.

Brussel, 2 juni 2004 F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 19 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1983; Wet van 6 mei 1998, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1998;

Koninklijk besluit van 5 juli 1998, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998;

Ministerieel besluit van 22 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000012888 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 22/11/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000003708 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2000 - 2005 - 2007, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2000 - 2008 sluiten, Belgisch Staatsblad van 13 december 2000;

Ministerieel besluit van 01 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002007073 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2002 type ministerieel besluit prom. 01/03/2002 pub. 03/04/2002 numac 2002027317 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 mei 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^