Ministerieel Besluit van 02 juni 2009
gepubliceerd op 18 juni 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024193
pub.
18/06/2009
prom.
02/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2009. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg


De Minister van Sociale Zaken Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid op artikel 270, § 1, al.1, 1° en 2° zoals gewijzigd door artikel 66 van de Wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen (1);

Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, als vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid : De heer Perl, François, Brussel.

De heer Schetgen, Marco, Linkebeek.

De heer de Stexhe, Olivier, Cuesmes.

De heer De Ridder, Ri, Gent.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, als vertegenwoordigers van de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid : De heer Colin, Benoît, Pousset, plaatsvervanger voor de Dhr. Perl, François.

Mevr. Poncé, Annick, Brussel, plaatsvervanger voor de Dhr. Schetgen, Marco.

De heer Vermeyen, Karel, Zwijndrecht, plaatsvervanger voor de Dhr. de Stexhe, Olivier.

De heer Stamatakis, Lambert, Merbes le Château, plaatsvervanger voor de Dhr. De Ridder, Ri.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 2 juni 2009.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^