Ministerieel Besluit van 02 juni 2013
gepubliceerd op 21 mei 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit tot aanwijzing van verpleegkundige regulatoren in de 112-centra

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024168
pub.
21/05/2013
prom.
02/06/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2013. - Besluit tot aanwijzing van verpleegkundige regulatoren in de 112-centra


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de programmawet van 9 juli 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 207, § 3;

Gelet op de wet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 sluiten houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 25/04/2008 numac 2008024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de functie en tot vaststelling van de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundigen-regulatoren van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking sluiten tot bepaling van de functie en tot vaststelling van de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundigen-regulatoren van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de 112-centra en het agentschap 112 sluiten betreffende de 112-centra en het agentschap 112, artikel 2, eerste lid, 3°, en artikel 10;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van verpleegkundige regulatoren in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 sluiten tot aanwijzing van verpleegkundige regulatoren in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2013;

Overwegend dat binnen het federaliseringsproces van de aangestelden voorzien binnen artikel 206 van de Wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid de overgangsperiode verlengd wordt tot en met 30 april 2013, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als verpleegkundige regulator in de 112-centrale voor de periode van 1 mei 2013 tot en met 31 augustus 2013 : 1° in het 112-centrum van Antwerpen : Tom Staes;2° in het 112-centrum van Brugge : Marnix Buysschaert;3° in het 112-centrum van Gent : Michel Van Geert;4° in het 112-centrum van Brussel : Stéphane De Cruyenaere; Marcos Pinto; 5° in het 112-centrum van de « Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs » : Mehdi El Fassi;6° in het 112-centrum van Bergen : Dominique Michaux.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2013.

Brussel, 2 mei 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^