Ministerieel Besluit van 02 maart 1999
gepubliceerd op 26 mei 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende bekendmaking van de beslissing van de Vlaamse regering houdende de opmaak van afbakeningsplannen in toepassing van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035616
pub.
26/05/1999
prom.
02/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


22 MAART 1999. - Ministerieel besluit houdende bekendmaking van de beslissing van de Vlaamse regering houdende de opmaak van afbakeningsplannen in toepassing van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997


De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 2 maart 1998, Besluit : Enig artikel. De Vlaamse regering heeft op dinsdag 2 maart 1998 in uitvoering van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, beslist tot het opmaken van het ontwerpplan tot afbakening van Grote Eenheden Natuur (GEN), Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO) en natuurverwevingsgebieden (NVWG) en de concrete procedure van afbakening van GEN en GENO in de artikel 21 - gebieden van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 en de NVWG - gebieden aan te geven als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 2 maart 1999.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, Th. KELCHTERMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^