Ministerieel Besluit van 02 maart 2020
gepubliceerd op 10 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020040571
pub.
10/03/2020
prom.
02/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040571

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


2 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 14/1;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 5, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2017;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 februari 2020;

Overwegende dat een fout is geslopen in de gegevens betreffende het aantal operationele leden van de hulpverleningszone Waals-Brabant op 1 januari 2019, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 21 februari 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid sluiten tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wordt het nummer van de categorie vermeld bij de hulpverleningszone Brabant wallon door "3" vervangen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Brussel, 2 maart 2020.

P. DE CREM


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^