Ministerieel Besluit van 02 mei 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035682
pub.
29/06/2001
prom.
02/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/2000 pub. 12/05/2001 numac 2001035453 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw sluiten betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw


De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Gelet op het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, inzonderheid op artikel 12, waarbij een Vlaams Landbouwinvesteringsfonds werd opgericht;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw;

Overwegende dat krachtens artikel 1, § 2, van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, tot wijziging van artikel 6, § 1, V, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, het Landbouwinvesteringsfonds tot de Gewestelijke bevoegdheden behoort;

Gelet op de wetten betreffende de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 julli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, krachtens artikel 5 van het hogervermelde besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2000 het referentieinkomen dat moet in aanmerking genomen worden ieder jaar dient vastgesteld te worden, en dat dit inkomen geldig is vanaf 1 januari, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het ministerieel besluit van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/2000 pub. 12/05/2001 numac 2001035453 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw sluiten betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw worden de woorden « voor het jaar 2000 » vervangen door de woorden « voor het jaar 2001 ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 2 mei 2001 De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^