Ministerieel Besluit van 02 mei 2007
gepubliceerd op 22 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022655
pub.
22/05/2007
prom.
02/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 MEI 2007. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986, 16 maart 1999 en 26 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, gewijzigd bij ministerieel besluit van 13 juli 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022585 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 december 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 14/06/2006 numac 2006022471 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005023121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het advies van de werkgroep van de Hoge Raad van 6 april 2007, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande artsen als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : - Dr. Engelen, M., Liège; - Dr. Geys, W., Zichem; - Dr. Pirlot, J.-L., Ciney.

Art. 2.In het ministérieel besluit van 7 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023337 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006023334 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 07/12/2006 pub. 11/01/2007 numac 2006023336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde is een artikel 3 ingevoegd dat luidt als volgt : « Aangaande bovenstaande Dokter Dessart, P., treedt dit besluit in werking met ingang van 1 augustus 2006 ».

Art. 3.In het ministérieel besluit van 24 februari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/02/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde is een artikel 3 ingevoegd dat luidt als volgt : « Aangaande bovenstaande Dokter Hufkens, E., treedt dit besluit in werking met ingang van 19 september 2005 ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 april 2007.

Brussel, 2 mei 2007.

Voor de Minister : De Directeur-generaal, M. VAN HOEGAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^