Ministerieel Besluit van 02 mei 2013
gepubliceerd op 21 mei 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024166
pub.
21/05/2013
prom.
02/05/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 MEI 2013. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112, artikel 2, eerste lid, 3°, en artikel 10;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 sluiten tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012 sluiten tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 sluiten tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2013;

Overwegend dat binnen het federaliseringsproces van de aangestelden voorzien binnen artikel 206 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid de overgangsperiode verlengd wordt tot en met 30 april 2013;

Overwegend dat de BECEP en de BESEDIM een voorstel hebben uitgebracht over de aanwijzing van de personen aangewezen als medisch directeurs in de 112-centra, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als medisch directeur in de 112-centrale voor de periode van 1 mei 2013 tot en met 31 augustus 2013 : 1° in het 112-centrum van Antwerpen : Dokter Gijsenbergh, François;2° in het 112-centrum van Brugge : Dokter Vandevelde, Karel;3° in het 112-centrum van Gent : Dokter Van der Plaetsen, Marijke;4° in het 112-centrum van Hasselt : Dokter Claes, Peter;5° in het 112-centrum van de « Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs » : Dokter Zandona, Régine;6° in het 112-centrum van Leuven : Dokter Bronselaer, Koen;7° in het 112-centrum van Bergen : Dokter Todorov, Peter;8° in het 112-centrum van Namen : Dokter Oleffe, Véronique;9° in het 112-centrum van Waver : Dokter Lebaupin, Catherine;10° in het 112-centrum van Brussel : Dokter Moreau, Michel.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2013.

Brussel, 2 mei 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^