Ministerieel Besluit van 02 mei 2013
gepubliceerd op 21 mei 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024167
pub.
21/05/2013
prom.
02/05/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 MEI 2013. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112 sluiten houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de 112-centra en het agentschap 112 sluiten betreffende de 112-centra en het agentschap 112, artikel 2, eerste lid, 4°, en artikel 11;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024332 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 sluiten tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 december 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012 sluiten tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 sluiten tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2013;

Overwegend dat binnen het federaliseringsproces van de aangestelden voorzien binnen artikel 206 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid de overgangsperiode verlengd wordt tot en met 30 april 2013, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als adjunct medisch directeur in de 112-centrale voor de periode van 1 mei 2013 tot en met 31 augustus 2013 : 1° in het 112-centrum van Antwerpen : Marc Van Bouwelen;2° in het 112-centrum van Brugge : Jean-Pierre Cornet;3° in het 112-centrum van Gent : Vincent Vanvossel;4° in het 112-centrum van Hasselt : Maarten Mulkers;5° in het 112-centrum van de « Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs » : Samuel Stipulante;6° in het 112-centrum van Leuven : Marc Gellens;7° in het 112-centrum van Bergen : Michaël Scrève;8° in het 112-centrum van Namen : Olivier Labbé;9° in het 112-centrum van Waver : Jérôme Massart;10° in het 112-centrum van Brussel : Philippe Heuchamps;11° in het 112-centrum van Aarlen : Jean-Michel Grégoire.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2013.

Brussel, 2 mei 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^