Ministerieel Besluit van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 24 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009809
pub.
24/10/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


2 OKTOBER 2003. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid het artikel 133 betreffende de samenstelling van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de benoeming van haar leden;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009471 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen sluiten houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd tot lid van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen : - Mevr. Marie-Sophie DEVRESSE; - De heer Christian BERTEN; - De heer Wilfried MEYVIS; - De heer Yves VAN DEN BERGE. Brussel, op 2 oktober 2003.

De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^