Ministerieel Besluit van 02 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botani

bron
vlaamse overheid
numac
2017013926
pub.
13/11/2017
prom.
02/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013926

VLAAMSE OVERHEID


2 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x hybridum Hausskn


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a), b) en c);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 19;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juni 2017;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 24 mei 2017, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 15 juni 2017;

Gelet op advies nr. 61.953/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d sluiten, worden in deel I, punt 1, na de bepaling "gecertificeerd zaaizaad, tweede vermeerdering: 98%" de volgende bepalingen ingevoegd: "- Trifolium subterraneum, Medicago spp., met uitzondering van M. lupulina, M. sativa, M. x varia: 1° voor de productie van basiszaad: 99,5%;2° voor de productie van gecertificeerd zaad voor verdere vermeerdering: 98%; 3° voor de productie van gecertificeerd zaad: 95%.".

Art. 2.In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d sluiten, wordt de tabel in deel I, punt 2, A, vervangen door wat volgt:

soort

kiemkracht

minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)

maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)

minimum kiemkracht (% zuiver zaad)

maximum bestanddeel hardschalige zaden (% zuiver zaad)

totaal

van één enkele soort

Elytrigia repens

1

2

3

4

5

6

7


maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten (% van het gewicht)

maximumgehalte, in aantal, aan zaden van andere plantensoorten in een monster, waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 4 (totaal per kolom)

eisen voor het gehalte aan lupinezaden van een andere kleur en voor bitterstofhoudende lupinezaden

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus

8

9

10

11

12

13

14

15


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

POACEAE (Gramineae)


Agrostis canina

75(a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2(n)


Agrostis capillaris

75(a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2(n)


Agrostis gigantea

80(a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2(n)


Agrostis stolonifera

75(a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2(n)


Alopecurus pratensis

70(a)

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Arrhenatherum elatius

75(a)

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

0(g)

0(j)(k)

5(n)


Bromus catharticus

75(a)

97

1,5

1,0

0,5

0,3

0(g)

0(j)(k)

10(n)


Bromus sitchensis

75(a)

97

1,5

1,0

0,5

0,3

0(g)

0(j)(k)

10(n)


Cynodon dactylon

70(a)

90

2,0

1,0

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2


Dactylis glomerata

80(a)

90

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Festuca arundinacea

80(a)

95

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Festuca filiformis

75(a)

85

2,0

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Festuca ovina

75(a)

85

2,0

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Festuca pratensis

80(a)

95

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Festuca rubra

75(a)

90

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Festuca trachyphylla

75(a)

85

2,0

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


x Festulolium

75(a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Lolium multiflorum

75(a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Lolium perenne

80(a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Lolium x hybridum

75(a)

96

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Phalaris aquatica L.

75(a)

96

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0(j)(k)

5


Phleum nodosum

80(a)

96

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0 (k)

5


Phleum pratense

80(a)

96

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0 (k)

5


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poa annua

75(a)

85

2,0(c)

1,0(c)

0,3

0,3

0

0(j)(k)

5(n)


Poa nemoralis

75(a)

85

2,0(c)

1,0(c)

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2(n)


Poa palustris

75(a)

85

2,0(c)

1,0(c)

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2(n)


Poa pratensis

75(a)

85

2,0(c)

1,0(c)

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2(n)


Poa trivialis

75(a)

85

2,0(c)

1,0(c)

0,3

0,3

0

0(j)(k)

2(n)


Trisetum flavescens

70(a)

75

3,0

1,0(f)

0,3

0,3

0(h)

0(j)(k)

2(n)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FABACEAE (Leguminosae)


Biserrula pelecinus

70

98

0,5

0(i)

0(j)(k)

10


Galega orientalis.

60 (a)(b)

40

97

2,0

1,5

0,3

0

0(l)(m)

10(n)


Hedysarum coronarium

75(a)(b)

30

95

2,5

1,0

0,3

0

0(k)

5


Lathyrus cicera

80

95

1

0,5

0,3

0(i)

0(j)(k)

20


Lotus corniculatus

75(a)(b)

40

95

1,8(d)

1,0(d)

0,3

0

0(l)(m)

10


Lupinus albus

80(a)(b)

20

98

0,5(e)

0,3(e)

0,3

0(i)

0(j)

5(n)

(o)(p)

Lupinus angustifolius

75(a)(b)

20

98

0,5(e)

0,3(e)

0,3

0(i)

0(j)

5(n)

(o)(p)

Lupinus luteus

80(a)(b)

20

98

0,5(e)

0,3(e)

0,3

0(i)

0(j)

5(n)

(o)(p)

Medicago doliata

70

98

2

0(i)

0(j)(k)

10


Medicago italic

70(b)

20

98

2

0(i)

0(j)(k)

10


Medicago littoralis

70

98

2

0(i)

0(j)(k)

10


Medicago lupulina

80(a)(b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Medicago murex

70(b)

30

98

2

0(i)

0(j)(k)

10


Medicago polymorpha

70(b)

30

98

2

0(i)

0(j)(k)

10


Medicago rugosa

70(b)

20

98

2

0(i)

0(j)(k)

10


Medicago sativa

80(a)(b)

40

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Medicago scutellata

70

98

2

0(i)

0(j)(k)

10


Medicago truncatula

70(b)

20

98

2

0(i)

0(j)(k)

10


Medicago x varia

80(a)(b)

40

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Onobrychis viciifolia

75(a)(b)

20

95

2,5

1,0

0,3

0

0(j)

5


Ornithopus compressus

75

90

1

0(i)

0(j)(k)

10


Ornithopus sativus

75

90

1

0(i)

0(j)(k)

10


Pisum sativum

80(a)

98

0,5

0,3

0,3

0

0(j)

5(n)


Trifolium alexandrinum

80(a)(b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Trifolium fragiferum

70

98

1

0(i)

0(j)(k)

10


Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

0(i)

0(j)(k)

10


Trifolium hirtum

70

98

1

0(i)

0(j)(k)

10


Trifolium hybridum

80(a)(b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Trifolium incarnatum

75(a)(b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Trifolium isthmocarpum

70

98

1

0(i)

0(j)(k)

10


Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

0(i)

0(j)(k)

10


Trifolium pratense

80(a)(b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Trifolium repens

80(a)(b)

40

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Trifolium resupinatum

80(a)(b)

20

97

1,5

1,0

0,3

0

0(l)(m)

10


Trifolium squarrosum

75(b)

20

97

1,5

0

0(l)(m)

10


Trifolium subterraneum

80(b)

40

97

0,5

0(i)

0(j)(k)

10


Trifolium vesiculosum

70

98

1

0(i)

0(j)(k)

10


Trigonella foenum-graecum

80(a)

95

1,0

0,5

0,3

0

0(j)

5


Vicia benghalensis

80(b)

20

97(e)

1

0(i)

0(j)(k)

10


Vicia faba

80(a)(b)

5

98

0,5

0,3

0,3

0

0(j)

5(n)


Vicia pannonica

85(a)(b)

20

98

1,0(e)

0,5(e)

0,3

0(i)

0(j)

5(n)


Vicia sativa

85(a)(b)

20

98

1,0(e)

0,5(e)

0,3

0(i)

0(j)

5(n)


Vicia villosa

85(a)(b)

20

98

1,0(e)

0,5(e)

0,3

0(i)

0(j)

5(n)


ANDERE SOORTEN


Brassica napus var. napobrassica

80(a)

98

1,0

0,5

0,3

0,3

0

0(j)(k)

5


Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75(a)

98

1,0

0,5

0,3

0,3

0

0(j)(k)

10


Phacelia tanacetifolia

80(a)

96

1,0

0,5

0

0(j)(k)


Plantago lanceolata

75

85

1,5

0(i)

0(j)(k)

10


Raphanus sativusvar. oleiformis

80(a)

97

1,0

0,5

0,3

0,3

0

0(j)

5


".

Art. 3.In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d sluiten, wordt in deel I, 2, B, punt e) vervangen door wat volgt: "e) een maximaal gewichtspercentage van 0,5 % aan zaden van Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba en Vicia spp. in andere relevante soorten geldt niet als onzuiverheid.".

Art. 4.In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d sluiten, wordt de tabel in deel II, 2, A, vervangen door wat volgt:

soorten

maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten

overige normen of eisen

totaal (% van het gewicht)

aantallen in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage II, kolom 4 (totaal per kolom)

van één enkele soort

Rumex spp. andere dan Rumex acetosella en Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8


1

2

3

4

5

6

7

8

POACEAE (Gramineae)


Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20(a)

2

5

5

(i)(j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20(a)

1

1

1

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Festuca filiformis

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Festuca ovina

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Festuca pratensis

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Festuca rubra

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

x Festulolium

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Lolium perenne

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Lolium x hybridum

0,3

20(a)

2

5

5

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

(j)

Poa annua

0,3

20(b)

1

1

1

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20(b)

1

1

1

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20(b)

1

1

1

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20(b)

1

1

1

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20(b)

1

1

1

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20(c)

1

1

1

(i) (j)

FABACEAE (Leguminosae)


Biserrula pelecinus

0,3

20

5


Galega orientalis

0,3

20

2

0(e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

0(e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0(d)


Lotus corniculatus

0,3

20

3

0(e)

(g)(j)

Lupinus albus

0,3

20

2

0(d)

(h)(k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

0(d)

(h)(k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

0(d)

(h)(k)

Medicago doliata

0,3

20

5

0(e)


Medicago italic

0,3

20

5

0(e)


Medicago littoralis

0,3

20

5

0(e)


Medicago lupulina

0,3

20

5

0(e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

0(e)


Medicago polymorpha

0,3

20

5


Medicago rugosa

0,3

20

5


Medicago sativa

0,3

20

3

0(e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5


Medicago truncatula

0,3

20

5


Medicago x varia

0,3

20

3

0(e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

0(d)


Ornithopus compressus

0,3

20

5


Ornithopus sativus

0,3

20

5


Pisum sativum

0,3

20

2

0(d)


Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

0(e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5


Trifolium glanduliferum

0,3

20

5


Trifolium hirtum

0,3

20

5


Trifolium hybridum

0,3

20

3

0(e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

0(e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5


Trifolium pratense

0,3

20

5

0(e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

0(e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

0(e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5


Trifolium subterraneum

0,3

20

5

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

0(d)


Vicia benghalensis

0,3

20

5

0(d)


Vicia faba

0,3

20

2

0(d)


Vicia villosa

0,3

20

2

0(d)

(h)

ANDERE SOORTEN


Brassica napus var.napobrassica

0,3

20

2

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20


Plantago lanceolata

0,3

20

3


Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2


".

Art. 5.In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d sluiten, wordt punt 7 in deel III, vervangen door wat volgt: "7. Voor Vicia spp. geldt een maximaal totaal gewichtspercentage van 6% aan zaden van Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis of aanverwante cultuursoorten in andere relevante soorten niet als onzuiverheid.".

Art. 6.In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d sluiten, wordt punt 8 in deel III, vervangen door wat volgt: "8. Voor Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa en Vicia benghalensis bedraagt de minimale mechanische zuiverheid 97 gewichtspercent.".

Art. 7.In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d sluiten, wordt een punt 9 toegevoegd aan deel III, dat luidt als volgt: "9. Voor Lathyrus cicera bedraagt de minimale mechanische zuiverheid 90 gewichtspercent. Een maximaal totaal gewichtspercentage van 5 % aan zaden van vergelijkbare soorten geldt niet als onzuiverheid.".

Art. 8.Bijlage III bij hetzelfde besluit vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2013 pub. 25/10/2013 numac 2013205697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d sluiten, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 2 oktober 2017.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage bij het ministerieel besluit 2 oktober 2017 tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x hybridum Hausskn Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen Bijlage III.

soort

maximum gewicht van een partij (in ton)(a)

minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen (in g)(b)(c)

gewicht van een monster voor de bepaling van de aantallen, bepaald in bijlage II, deel I, punt 2, A, kolom 12-14 en in bijlage II, deel II, punt 2, A, kolom 3-7 (in g)

1

2

3

4

POACEAE (Gramineae) *


Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

x Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium x hybridum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

FABACEAE (Leguminosae)


Biserrula pelecinus.

10

30

3

Galega orientalis Lam.

10

250

200

Hedysarum coronarium


- vruchten

10

1.000

300

- zaaizaad

10

400

120

Lathyrus cicera

25

1000

140

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1.000

1.000

Lupinus angustifolius

30

1.000

1.000

Lupinus luteus

30

1.000

1.000

Medicago doliata

10

100

10

Medicago italic

10

100

10

Medicago littoralis

10

70

7

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago murex

10

50

5

Medicago polymorpha

10

70

7

Medicago rugose

10

180

18

Medicago sativa

10

300

50

Medicago scutellata

10

400

40

Medicago truncatula

10

100

10

Medicago x varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia


- vruchten

10

600

600

- zaaizaad

10

400

400

Ornithopus compressus

10

120

12

Ornithopus sativus

10

90

9

Pisum sativum

30

1.000

1.000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium fragiferum

10

40

4

Trifolium glanduliferum

10

20

2

Trifolium hirtum

10

70

7

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium isthmocarpum

10

100

3

Trifolium michelianum

10

25

2

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trifolium squarrosum

10

150

15

Trifolium subterraneum

10

250

25

Trifolium vesiculosum

10

100

3

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia benghalensis

20

1000

120

Vicia faba

30

1.000

1.000

Vicia pannonica

30

1.000

1.000

Vicia sativa

30

1.000

1.000

Vicia villosa

30

1.000

1.000

ANDERE SOORTEN


Brassica napus var.napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Plantago lanceolata

5

20

2

Raphanus sativus var.oleiformis

10

300

300


Het maximumgewicht van de partij mag niet met meer dan 5 % worden overschreden.".

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 oktober 2017 tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, wat betreft de opname van nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x hybridum Hausskn.

Brussel, 2 oktober 2017.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^