Ministerieel Besluit van 02 september 2016
gepubliceerd op 28 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000577
pub.
28/09/2016
prom.
02/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2016-09-28 **** : 2016000577

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


2 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000326 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uit sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten


De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1992 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000326 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uit sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 31 maart 2003, 22 februari 2005, 23 oktober 2006, 12 maart 2008, 20 juni 2008, 23 maart 2012, 21 februari 2014, 14 april 2014, 3 juni 2014, 2 september 2014, 1 december 2014 en 26 oktober 2015, Besluit : Enig artikel. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000326 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uit sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 31 maart 2003, 22 februari 2005, 23 oktober 2006, 12 maart 2008, 20 juni 2008, 23 maart 2012,21 februari 2014, 14 april 2014, 3 juni 2014, 2 september 2014, 1 december 2014 en 26 oktober 2015, wordt vervangen door de volgende bepaling : «*****» ****, 2 september 2016.

De Minister van Binnenlandse Zaken, ****. ****


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^