Ministerieel Besluit van 03 april 2000
gepubliceerd op 16 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011209
pub.
16/05/2000
prom.
03/04/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2000. - Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria, inzonderheid op artikel 2, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1991, houdende de oprichting van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot oprichting van een accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen en tot vaststelling van de accreditatieprocedures overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN EN 45000, inzonderheid op de artikelen 7, § 1, en 8, §§ 2, 3 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 1994 houdende benoeming van de leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 augustus 1996 houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe sluiten houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot lid van het Accreditatiebureau van de certificatie-instellingen voor de certificatie van kwaliteitssystemen : - als voorzitter, op voordracht van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie : de heer J. De Windt, als opvolger van de heer P. Croon.

Art. 2.Wordt benoemd tot lid van het Accreditatiebureau van de certificatie-instellingen voor de certificatie van producten : - als voorzitter, op voordracht van de Nationale Raad voor Accreditatie en Certificatie : de heer J. De Windt, als opvolger van de heer P. Croon.

Art. 3.Wordt benoemd tot effectief lid van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van certificatie-instellingen : - als voorzitter van het Accreditatiebureau van de certificatie-instellingen voor de certificatie van kwaliteitssystemen : de heer J. De Windt, als opvolger van de heer P. Croon.

Art. 4.Wordt benoemd tot effectief lid van de Coördinatiecommissie voor de accreditatie van certificatie-instellingen : - als voorzitter van het Accreditatiebureau van de certificatie-instellingen voor de certificatie van producten : de heer J. De Windt, als opvolger van de heer P. Croon.

Brussel, 3 april 2000.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^