Ministerieel Besluit van 03 april 2007
gepubliceerd op 23 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022542
pub.
23/04/2007
prom.
03/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2007. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986, 16 maart 1999 en 26 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, gewijzigd bij ministerieel besluit van 13 juli 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022842 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het advies van de werkgroep van de Hoge Raad van 2 maart 2007;

Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande artsen als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Dr. Dufour, P., Brussel;

Dr. Keijzer, J., Trivières.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 oktober 2006.

Brussel, 3 april 2007.

Voor de Minister : De Directeur-generaal, M. VAN HOEGAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^