Ministerieel Besluit van 03 augustus 2006
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 8 ok

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202637
pub.
10/08/2006
prom.
03/08/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van artikel L4142-27 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en waarbij het verboden is bepaalde letterwoorden te gebruiken voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 8 oktober 2006


De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op artikel L4142-27, zoals gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2006 tot wijziging van Boek I van het vierde deel van bedoeld Wetboek, Besluit :

Artikel 1.Tijdens de provinciale en gemeentelijke verkiezingen van 8 oktober 2006 is het verboden gebruik te maken van de volgende letterwoorden : 1° op gemotiveerd verzoek van de "Parti Socialiste", de letterwoorden P.S.B. en S.P.B.; 2° op gemotiveerd verzoek van de partij "Mouvement Réformateur", de letterwoorden PLP, PL, PLPW, PRLW, PRL, PRL-PFF, PRL-FDF, PFF en PFF-PRL;3° op gemotiveerd verzoek van de partij "Centre Démocrate Humaniste", de letterwoorden PSC, PPE, PSC-PPE, PPE-PSC, CSP-PSC en PSC-CSP;4° op gemotiveerd verzoek van de partij "ECOLO", de letterwoorden ECOLO-VERTS, ECOLO-V en VERTS.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 3 augustus 2006.

PH. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^