Ministerieel Besluit van 03 december 2014
gepubliceerd op 11 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014207306
pub.
11/12/2014
prom.
03/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf (1)


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het Koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, inzonderheid op artikel 12, 3e;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de betrokken organisaties vertegenwoordigd in het paritair Comité voor het hotelbedrijf en in zijn paritair leercomité vertegenwoordigde organisaties, met name de Federatie Horeca Wallonië, de Federatie Horeca Vlaanderen, de Federatie Horeca Brussel, het Algemeen Belgisch Vakverbond, het Algemeen Christelijk Vakverbond en het Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, Besluit :

Artikel 1.De heer Michaël HERBOTS, te 7130 Binche, wordt als vertegenwoordiger van de werknemers, meer bepaald van het Algemeen Belgisch Vakverbond, ter vervanging van de heer Yves DEMEUSE, te 4041 Milmort, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 oktober 2014.

Brussel, 3 december 2014.

P.-P. MAETER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^