Ministerieel Besluit van 03 december 2014
gepubliceerd op 19 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207572
pub.
19/12/2014
prom.
03/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan


De Minister van Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de aanvraag van 19 november 2014 van de "Ligue royale des Pêcheurs de l'Est ASBL" betreffende de organisatie in 2015 van zes "karpermarathons" op het meer van Bütgenbach;

Gelet op het gunstig advies van de Dienst Visvangst van het Departement Natuur en Bossen;

Overwegende dat, met het oog op plaatselijk belang, het vissen in de meren van Bütgenbach Robertville dient te worden aangespoord, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, is het vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville toegelaten vanaf een half uur na de zonsondergang tot een half uur vóór de zonsopgang tijdens de door de "Ligue royale des Pêcheurs de l'Est ASBL" georganiseerde karpermarathons op de volgende data : - van 27 tot 29 maart 2015; - van 24 tot 26 april 2015; - van 15 tot 17 mei 2015; - van 12 tot 14 juni 2015; - van 4 tot 6 september 2015; - van 18 tot 20 september 2015.

Art. 2.De afwijking wordt enkel toegekend aan de deelnemers van de in artikel 1 bedoelde marathons.

Art. 3.Na het meten en het wegen, worden de overeenkomstig deze afwijking gevangen karpers onmiddellijk en voorzichtig in het water vrijgelaten.

Art. 4.Dit besluit stelt de organisatoren van de marathons bedoeld in artikel 1 niet vrij van het aanvragen bij de beheerder van de meren van Bütgenbach en Robertville of bij de gemeentelijke overheden van de vergunningen die eventueel nodig zijn om deze nachtelijke evenementen te organiseren.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 27 maart 2015 en verstrijkt op 21 september 2015.

Namen, 3 december 2014.

R. COLLIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^