Ministerieel Besluit van 03 februari 2014
gepubliceerd op 17 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging, wat de botanische benaming van de tomaat betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, a

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201136
pub.
17/02/2014
prom.
03/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging, wat de botanische benaming van de tomaat betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, alsook het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het decreet van 27 juni 2013 houdende verschillende bepalingen inzake landbouw, tuinbouw en aquacultuur, artikel 3, eerste lid, 2° en 9° en artikel 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 1, § 2, artikel 18, artikel 24, § 1, 2°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, artikel 3;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 19 september 2013, goedgekeurd op 4 oktober 2013;

Gelet op het advies 54.801/4 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1273, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt de Uitvoeringsrichtlijn 2013/45/EU van de Commissie van 7 augustus 2013 gedeeltelijk omgezet tot wijziging van de Richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG van de Raad alsook de Richtlijn 2009/145/EG van de Commissie betreffende de botanische benaming van de tomaat.

Art. 2.In artikel 1, § 1, 2° van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van groentenzaad en zaad van cichorei voor de industrie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2007 worden de woorden "Lycopersicon esculentul Mill." door de woorden "Solanum lycopersicum L." vervangen.

Art. 3.In bijlage 2 bij het besluit van de Waalse Regering bedoeld in artikel 2, onder punt 3, a) worden de woorden "Lycopersicon esculentum" door de woorden "Solanum lycopersicum L." vervangen.

Art. 4.In bijlage 3 bij het besluit van de Waalse Regering bedoeld in artikel 2, onder punt 2, a) worden de woorden "Lycopersicon esculentum" door de woorden "Solanum lycopersicum L." vervangen.

Art. 5.In bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad sluiten betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, worden de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." door de woorden "Solanum lycopersicum L." vervangen.

Namen, 3 februari 2014.

C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^