Ministerieel Besluit van 03 januari 2001
gepubliceerd op 26 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022002
pub.
26/01/2001
prom.
03/01/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 JANUARI 2001. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997;

Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2bis, § 1, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende instanties over onvoldoende vrouwelijke leden beschikken;

Gelet op het feit dat indien er zich een wijziging voordoet in de ledensamenstelling van de voordragende instanties, met name een verhoging van het aantal vrouwelijke leden, onmiddellijk een ministerieel besluit tot wijziging van onderhavig ministerieel besluit zal opgesteld worden;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995 en 12 maart 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 november 1993 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in de urgentiegeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Franstalige kamer van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde : 1° op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Dr.Meert Philippe, Elsene;

Dr. Gillet Jean-Bernard, Anloy;

Dr. Lheureux Philippe, Sint-Agatha-Berchem;

Dr. Mols Pierre, Beersel;

Dr. D'Orio Vincent, Luik;

Dr. Micheels Jean, Neupré. 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Dr.Gobbe Pascale, Jemeppe-sur-Sambre;

Dr. Ferrant Etienne, Saint-Pierre;

Dr. Todorov Peter, Braine-le-Château;

Dr. Bastin Christian, Maransart;

Dr. Fox Albert, Wépion;

Dr. Brandt Marie-France, Montzen.

Art. 2.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde : 1° op de voordracht van de faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Dr.Delooz Herman, Bierbeek;

Dr. Knockaert Daniel, Haasrode;

Dr. Calle Paul, Melle;

Dr. Buylaert Walter, Mariakerke;

Dr. Beaucourt Luc, Kontich;

Dr. Schwagten Veerle, Hove;

Dr. Corne Luc, Londerzeel;

Dr. Hachimi Idrissi Said, Dilbeek. 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Dr.Gijsenbergh François, Kortrijk;

Dr. Stroobants Jan, Brecht;

Dr. Mullie Arsène, Zeebrugge;

Dr. Meulemans Agnes, Haasrode;

Dr. Heylen René, Genk;

Dr. Demeyer Ignace, Mechelen;

Dr. Mennes Jozef, Brecht;

Dr. Druwe Patrick, Lint.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 december 2000.

Brussel, 3 januari 2001.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^