Ministerieel Besluit van 03 juli 2000
gepubliceerd op 08 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aflossing van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

bron
ministerie van financien
numac
2000003386
pub.
08/07/2000
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2000. - Ministerieel besluit betreffende de aflossing van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


De Minister van Financiën, Gelet op artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1936, gewijzigd door het besluit van de Regent van 29 juni 1948 houdende regeling van de modaliteiten van de aflossing der preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op artikel 5 van het koninklijk besluit van 9 juni 1992 gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot wijziging van de modaliteiten van de uitloting van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Besluit :

Artikel 1.Het nominaal kapitaal van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen af te lossen op of voor BEF 68 349 000, verdeeld als volgt : a) voor de effecten van de Belgische tranche tegen 4 pct. geconverteerd : BEF 68 000 000; b) voor de effecten van de Belgische tranche 6 pct.niet geconverteerd : BEF 349 000.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 9 juni 1992 gewijzigd door het koninklijk van 20 juli 1993 tot wijziging van de modaliteiten van de uitloting van de preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen zijn de door artikel 1 bepaalde af te lossen bedragen vermoedelijke bedragen rekening gehouden met de toegelaten marge.

Brussel, 3 juli 2000.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^