Ministerieel Besluit van 03 juli 2009
gepubliceerd op 13 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag en benoeming van een lid van dit comité

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011321
pub.
13/08/2009
prom.
03/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2009. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag en benoeming van een lid van dit comité


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende organisatie van het bedrijfsleven, de artikelen 14, 15, 25, 26 en 27;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, de artikelen 1, 27, 28, 33 en 34;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 april 1975 tot instelling van een Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ter uitvoering van artikel 28, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, de artikelen 1, 2 en 5;

Gelet op het ministeriel besluit van 4 mei 2009 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat de mandaten van de leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sedert 2 februari 2007 vervallen zijn, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van vier jaar, als werkende leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ter uitvoering van artikel 28, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden : a) op voorstel van de representatieve organisaties van de nijverheid, het bank- en verzekeringswezen, de landbouw, de handel, het ambacht, de kleine en middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie : - de heer Frank Vandermarlière, plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Mevr.Christine Darville-Finet, werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - de heer Gérard de Lamine de Bex b) op voorstel van de representatieve organisaties van de werknemers en de verbruikscoöperaties : - de heer Jean-Luc Struyf, plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Mevr.Bergie Van den Bossche, ACV - Mevr. Caroline Jonckheere, plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven c) als deskundige, gezamenlijk voorgesteld door de onder a) en b) bovenvermelde organisaties : - Mevr.Laurence Prignon, ACV - de heer Herman Fonck, ACV - heer Jean-François Quix, werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - de heer Jean-Benoît Charles, Agoria.

Art. 2.Worden benoemd voor een termijn van vier jaar, als plaatsvervangende leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ter uitvoering van artikel 28, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden : a) op voorstel van de representatieve organisaties van de nijverheid, het bank- en verzekeringswezen, de landbouw, de handel, het ambacht, de kleine en middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie : - de heer Peter Claes, werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - de heer Philippe Lambrecht, VBO - Mevr.Caroline Ven, werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven b) op voorstel van de representatieve organisaties van de werknemers en de verbruikscoöperaties - Mevr.Ada Jacobs, plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - de heer Claude Rolin, werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - de heer Jan Vercamst, werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven c) als deskundige, gezamenlijk voorgesteld door de onder a) en b) bovenvermelde organisaties : - de heer Kris van Eyck, ACV - Mevr.Geneviève Laforet, ACV - de heer Didier Andries, Febelfin - de heer Jo Vandeweghe, Belgische Petroleumfederatie.

Art. 3.§ 1. Aan Mevr. Caroline Ven, te Berchem, wordt ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Mevr. Isabelle Callens, werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, ter vervanging van Mevr. Caroline Ven, van wie zij het mandaat zal beëindigen § 2. Het ministerieel besluit van 4 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wordt ingetrokken.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2008, met uitzondering van artikel 3 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2009.

Brussel, 3 juli 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^