Ministerieel Besluit van 03 juli 2013
gepubliceerd op 18 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vastlegging, voor de boekjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204145
pub.
18/07/2013
prom.
03/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot vastlegging, voor de boekjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake de persoonlijke bijstandsverlening


De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Gelet op het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 261, 266, 273, 274 en 278;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake de persoonlijke bijstandsverlening, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/11/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012206610 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de werkjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende d sluiten tot vaststelling, voor de werkjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake de persoonlijke bijstandsverlening;

Op de voordracht van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen) van 25 april 2013, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt krachtens artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Binnen de perken van de beschikbare kredieten worden de budgetten inzake persoonlijke bijstandsverlening voor de boekjaren 2013 en 2014 toegekend volgens hierna vermelde prioriteitsvoorwaarden. § 1. De eerste prioriteit gaat naar de gehandicapte personen met een evolutieve ziekte opgenomen in onderstaande lijst : a) amyotrofische laterale sclerose (ALS);b) primaire laterale sclerose (PLS);c) progressieve spinomusculaire atrofie;d) corticobasale degeneratie;e) multiple systeem atrofie (MSA);f) progressieve supranucleaire verlamming (PSP). § 2. De tweede prioriteit gaat naar de gehandicapte personen : - die niet in aanmerking komen voor een institutionele tenlasteneming, ongeacht welke; - minstens 45 punten tellen op de schalen voor de evaluatie van de zelfredzaamheid zoals bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 en van wie het gezin niet of niet meer in staat is op duurzame wijze de zorg op zich te nemen. § 3. De derde prioriteit gaat naar de gehandicapte personen : - die niet in aanmerking komen voor een institutionele tenlasteneming, ongeacht welke; - minstens 60 punten tellen op de schalen voor de evaluatie van de zelfredzaamheid zoals bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 en van wie het gezin niet of niet meer in staat is op duurzame wijze de zorg op zich te nemen. § 4. De vierde prioriteit gaat naar de gehandicapte personen : - die in aanmerking komen voor een institutionele tenlasteneming, ongeacht welke, die enkel overdag plaatsvindt; - minstens 60 punten tellen op de schalen voor de evaluatie van de zelfredzaamheid zoals bedoeld in artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 en van wie het gezin niet of niet meer in staat is op duurzame wijze de zorg op zich te nemen buiten de tijd van de dagelijkse opname. § 5. De datum voor de indiening van de aanvraag wordt als beslissingscriterium voor de prioriteiten 2, 3 en 4 gebruikt naar gelang van de beschikbare kredieten.

Art. 3.Als meerdere personen in hetzelfde gezin voldoen aan één van de prioriteitsvoorwaarden bedoeld in artikel 2, § § 1 tot 3, wordt elke voorwaarde beschouwd als vallend onder artikel 2, § 1.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 9 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/11/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012206610 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de werkjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende d sluiten tot vaststelling, voor de werkjaren 2013 en 2014, van de prioriteiten in de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor de toekenning van het budget inzake de persoonlijke bijstandsverlening wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 3 juli 2013.

Mevr. E. TILLIEUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^