Ministerieel Besluit van 03 maart 2014
gepubliceerd op 27 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024093
pub.
27/03/2014
prom.
03/03/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


3 MAART 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, het artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en het artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 6, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1999 en bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Overwegende dat wegens het beperkt aantal kandidaturen binnen de beroepsvereniging waarvan het te vervangen lid deel uitmaakt, is deze vereniging niet in staat om de naam van een ambtgenote voor te stellen om in de vervanging te voorzien, Besluit : Enig artikel. Dr. Daniel Leclercq, Chièvres, houder van de academische graad van arts en erkend als huisarts, wordt benoemd tot lid van de Franstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, op de voordracht van zijn beroepsvereniging, ter vervanging van Dr. Paul Pevee, wiens mandaat hij zal voltooien.

Brussel, 3 maart 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^