Ministerieel Besluit van 03 mei 2004
gepubliceerd op 28 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveili

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022500
pub.
28/07/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


3 MEI 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 tot regeling van de Administratieve en Begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals gewijzigd door de wet van 7 juni 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 april 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 17 oktober 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegend dat de noodzaak om onverwijld maatregelen te nemen inzake de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn voortvloeit uit de overheveling van de competenties;

Overwegend de noodzaak om de continuïteit van het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn te verzekeren, Besluit : Enig artikel. De overeenkomst voorzien in artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn wordt opgesteld naar het model in bijlage bij dit besluit.

Brussel, 3 mei 2004.

R. DEMOTTE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^