Ministerieel Besluit van 03 mei 2012
gepubliceerd op 24 mei 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2012018246
pub.
24/05/2012
prom.
03/05/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


3 MEI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022783 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee sluiten betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8 en artikel 29, gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022783 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee sluiten betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 31 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juni 2011;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 14 juli 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 januari 2012;

Gelet op het advies 50.354/3 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluiten : Enig artikel. Artikel 2, a) van het ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022783 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee sluiten betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee wordt vervangen als volgt : "a) voor fokpluimvee de Salmonella serotypes Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Infantis, Virchow en Paratyphi B varians Java;".

Brussel, 3 mei 2012.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^