Ministerieel Besluit van 03 november 1997
gepubliceerd op 15 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 1993 houdende benoeming van secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000830
pub.
15/11/1997
prom.
03/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 NOVEMBER 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 1993 houdende benoeming van secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juli 1981 betreffende de Commissie van advies voor vreemdelingen, inzonderheid op artikel 10, vervangen bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 september 1993 houdende benoeming van de secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 november 1994 en 8 juni 1995, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 28 september 1993 houdende benoeming van de secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 november 1994 en 8 juni 1995, in de rubriek « Nederlandse kamer » worden de woorden « de heer Van Thournout, F., bestuurssecretaris bij de algemene diensten » vervangen door de woorden « de heer Van Santvliet, M., adjunct adviseur bij de algemene diensten ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 3 november 1997.

J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^