Ministerieel Besluit van 03 november 1997
gepubliceerd op 19 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 54 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011393
pub.
19/11/1997
prom.
03/11/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 NOVEMBER 1997. Ministerieel besluit nr. 54 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1992, inzonderheid op de artikelen 74, 75 en 78;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1992 tot bepaling van het bedrag van het in hoofde van de kredietgever vereiste netto-actief bedoeld in artikel 75, § 3, 1°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1992 betreffende de aanvragen om erkenning en inschrijving bedoeld bij de artikelen 74 en 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 24 augustus 1992 en 25 februari 1996, Besluit :

Artikel 1.Volgende met name hierna aangeduide persoon wordt erkend onder het nummer voor zijn naam met het oog op het aanbieden of het toezeggen van kredietopeningen overeenkomstig artikel 1, 12°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet : 864 Adea S.A. rue sur les Foulons 1 4000 Liège

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 3 november 1997.

Brussel, 3 november 1997.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^