Ministerieel Besluit van 03 november 2003
gepubliceerd op 03 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022992
pub.
03/12/2003
prom.
03/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 NOVEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 8 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 mart 1999;

Gelet op het ministerieel van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001022697 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 24/09/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001022696 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Spoedgevallen, Palliatieve Zorgen, « Hôpital Erasme », Brussel;

Inwendige geneeskunde, Heelkunde, « Centre Hospitalier Hornu-Frameries », Hornu;

Cardiologie, Inwendige geneeskunde, Orthopedie, Algemene Heelkunde, Pneumologie, Neurologie, Pediatrie, Spoedgevallen, « Clinique Maternité Sainte-Elisabeth », Namur.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 september 2003.

Brussel, 3 november 2003.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^