Ministerieel Besluit van 03 november 2015
gepubliceerd op 07 december 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinricht

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029599
pub.
07/12/2015
prom.
03/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029599

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


3 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap


De Minister van Onderwijs, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet van 3 april 2004 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2014 houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies voor het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap;

Op aanstelling van de Minister van Onderwijs van 14 oktober 2014;

Gelet op artikel 69, § 1, 33°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het algemene rechtsbeginsel van continuïteit en regelmatigheid van de openbare dienst, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014 tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Brussel » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « De heer Michel BEX » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI », onder « CSC », worden de woorden « de heer Michel PETIT » vervangen door de woorden « de heer Santo GATTO » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Pascale VANDERSTRAETEN » vervangen door de woorden « Mevr. Fabienne HANSEN »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CSC », worden de woorden « Mevr.

Anne-Marie GERARD » vervangen door de woorden « de heer Pierre BOULANGER »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI »,worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 2 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014, worden de volgende wijzigingen : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Waals-Brabant » : - onder punt « 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen », worden de woorden « Mevr. Joëlle MASSART, Interne opvoeder, geschrapt en worden de woorden « de heer André CHARNEUX, Studieprefect » vervangen door de woorden « Mevr. Anne DECATELLE, Bestuurder »; - onder punt « 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen », worden de woorden « Mevr. Françoise GALOUX, Opdrachthouder » en worden de woorden « Mevr. Valérie CARINCI, Studieprefect » geschrapt en worden de woorden « Mevr. Anne DECATELLE, Bestuurder » vervangen door de woorden « De heer André CHARNEUX, Studieprefect »; - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI », onder « CSC », worden de woorden « De heer Michel PETIT » vervangen door de woorden « de heer Santo GATTO » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Rita VAN ROELEN » vervangen door de woorden « Mevr.

Murielle CRAENENBROECK »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CSC », worden de woorden « Mevr.

Anne-Marie GERARD » vervangen door de woorden « de heer Pierre BOULANGER »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Léon PAULUS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 3 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014, worden de volgende wijzigingen : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie Namen » : - onder punt « 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen », worden de woorden « de heer Jacques SECHE, Studieprefect » geschrapt; - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « SLFP », worden de woorden « Mevr.

Laurence CHAMPAGNE » toegevoegd; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Léon PAULUS » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014, worden de volgende wijzigingen : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Luik » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI » en onder « CSC », worden de woorden « Mevr. Anne-Marie GERARD » vervangen door de woorden « de heer Michaël VAN HANDENHOVEN »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Christian HURDEBISE » vervangen door de woorden « de heer Eric SALE » en onder « CSC », worden de woorden « Mevr. Monique BIERWERTS » vervangen door de woorden « Mevr. Anne-Marie GERARD »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Léon PAULUS » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 5 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014, worden de volgende wijzigingen : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Luxemburg » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « de heer Michel BALDAN » en onder « CSC », worden de woorden « Mevr. Michèle TOUSSAINT » vervangen door de woorden « de heer Michaël VAN HANDENHOVEN »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Léon PAULUS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 6 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014, worden de volgende wijzigingen : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Commissie van Henegouwen » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « de heer Michel BALDAN » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Pascale VANDERSTRAETEN » vervangen door de woorden « de heer Serge DAUE »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « Mevr.

Jacqueline LEMAIRE » vervangen door de woorden « de heer Willy DEMEULMEESTER » en onder « SLFP », worden de woorden « de heer Serge DAUE » vervangen door de woorden « Mevr. Elie HAYT »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

In artikel 7 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2014, worden de volgende wijzigingen : Onder de rubriek « Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Interzonale Commissie » : - onder punt « 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « de heer Michel BEX » vervangen door de woorden « de heer Michel BALDAN », onder « CSC », worden de woorden « Mevr. Anne-Marie GERARD » vervangen door de woorden « de heer Santo GATTO » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Pascale VANDERSTRAETEN » vervangen door de woorden « Mevr. Masanka TSHIMANGA »; - onder punt « 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen », onder « CGSP », worden de woorden « Mevr.

Marcelle PURNELLE » vervangen door de woorden « Mevr. Antonietta CECI », onder « CSC », worden de woorden « de heer Jean-Luc MATAGNE » vervangen door de woorden « de heer Santo GATTO » en onder « SLFP », worden de woorden « Mevr. Masanka TSHIMANGA » vervangen door de woorden « Mevr. Fabienne HANSEN »; - onder punt « 5° Afgevaardigde leden van de Regering », worden de woorden « de heer Francis GERMEYS » vervangen door de woorden « de heer Claude DOGOT », worden de woorden « de heer Patrick BROHAN » vervangen door de woorden « de heer Abed MELLOULI » en worden de woorden « de heer Jean-Marc GASPARD » vervangen door de woorden « de heer Vincent LECOMTE ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2015.

Art. 3.De Directeur-generaal van het Personeel van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 november 2015.

Voor Joëlle Milquet, Minister van Onderwijs: De Directeur-generaal van het Personeel van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, J. LEFEBVRE


begin


Publicatie : 2015-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^